Chính sách thanh toán

Phương Thức Thanh toán 

Khách hàng có thể Thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản về Tài khoản Công ty VICCO để đặt hàng.

 

Lưu ý:
Nội dung chuyển khoản ghi rõ: Họ tên - số điện thoại- tên hàng hóa đã đặt mua - Giá trị đơn hàng.

 

Zalo Facebook Facebbok